Paris Fashion Week: Haider Ackermann Fall 2009

Paris Fashion Week: Haider Ackermann Fall 2009

Paris 03/07/09. Photos by Patrik Kovarik/AFP/Getty Images. 

Latest